Kazuistiky z detskej endokrinológie 11  Ako Jakub blúdil       
Eva Vitáriušová, Ľudmila Košťálová
2  Čo sa skrývalo za neprospievaním dieťaťa...         
Katarína Prochotská, Ľudmila Košťálová
3  Primárny deficit IGF-1 alebo necitlivosť, rezistencia voči rastovému hormónu       
Ľudmila Košťálová, Eva Vitáriušová
4  Morbus Down a ochorenia štítnej žľazy       
Marianna Debreová
5  Neonatálna hypertyreóza       
Daša Žemberová, Andrea Valapková, Ľudmila Košťálová, Simona Čičová, Zuzana Jahodková, Pavol Šimurka


6  Kongenitálna hypoparatyreóza – prejav mikrodelécie 22q11.2       
Juliana Ferenczová, Mária Kúseková, Jana Behunová
7  Dávid, ktorému sa kosti nelámu už tak ľahko       
Juliana Ferenczová
8  Predávkovanie vitamínom D        
Ľudmila Košťálová, Andrea Valapková, Pavol Šimurka
9  Nezvyčajná príčina hyperkalciémie u adolescentky       
Eva Vitáriušová, Daniela Virgová, Ľudmila Košťálová
10  Prečo túto hypertenziu liečime kortikoidmi?       
Martina Miňová, Adriana Dankovčíková, Magdaléna Pašková, Ivica Lazúrová, Adriana Doričková, Eva Sádová
11  Familiárna glukokortikoidová deficiencia       
Svetlana Bieliková, Martina Fabiánová, Dana Kantarská
12  Sofia je malá a nejde do puberty       
Ľudmila Košťálová, Daniela Virgová, Zuzana Blusková, Zuzana Nižňanská
13  Syndróm testikulárnej regresie (Vanishing testes)       
Andrea Valapková, Zuzana Pribilincová
14  Hypoplázia Leydigových buniek ako príčina poruchy sexuálnej diferenciácie       
Ľudmila Košťálová, Zuzana Blusková, Zuzana Nižňanská
15  I malý chlapec může vypadat jako „pořádný chlap”…       
Marta Šnajderová
16  Strastiplná cesta za správnou diagnózou       
Alena Szökeová, Jarmila Vojtková, Miriam Čiljaková, Jana Javorková
17  Keď jedna endokrinopatia nestačí       
Juliana Ferenczová, Eva Zavadilíková, Veronika Vargová
18  Dievča s výškou v pásme tretieho percentilu       
Jarmila Vojtková, Miriam Čiljaková, Mária Kecerová, Nadežda Mišovicová, Ján Chandoga, Peter Bánovčin, Ľudmila Košťálová
19  Myhreho syndróm – raritný syndróm s nízkym vzrastom       
Katarína Kušíková, Denisa Ilenčíková
20  Dievčatko s Downovým a Turnerovým syndrómom       
Katarína Prochotská, Andrea Valapková, Ľudmila Košťálová
21  Nejasná príčina neprospievania u mesačného dieťaťa        
Alena Szökeová, Miriam Čiljaková, Jana Javorková, Nadežda Mišovicová
22  Klára a jej trápenie s menštruáciou       
Juliana Ferenczová, Anna Feketeová, Veronika Urbanová
23  Myastenia gravis, jedna diagnóza nestačí?        
Alena Szökeová
24  Neprospievanie a znížený rast ako prejav mitochondriovej poruchy SURF 1       
Katarína Juríčková, Michaela Al-Sabti, Ľudmila Košťálová, Anna Hlavatá
25  Zriedkavá príčina ťažkej obezity u 4-ročného chlapca       
Eva Vitáriušová, Emil Polák, Ľudmila Košťálová, Zuzana Pribilincová, Anna Hlavatá, Mária Poprocká, Ľudevít Kádaši
26  Neuroendokrinné zmeny pri mentálnej anorexii       
Ľubica Tichá, Ľudmila Podracká