Kazuistiky z detskej endokrinológie 1

Kazuistiky z detskej endokrinológie 1Kniha Kazuistiky z detskej endokrinológie 1 autorov pod vedením Ľudmily Košťálovej. Kniha je plnofarebná a má 108 strán.

Cena publikácie je 10 Eur + poštovné a balné

 

Knihu si môžete objednať prostredníctvom internetového obchodu ShopHERBA


 

Kazuistiky z detskej endokrinológie 11  Ako Jakub blúdil       
Eva Vitáriušová, Ľudmila Košťálová
2  Čo sa skrývalo za neprospievaním dieťaťa...         
Katarína Prochotská, Ľudmila Košťálová
3  Primárny deficit IGF-1 alebo necitlivosť, rezistencia voči rastovému hormónu       
Ľudmila Košťálová, Eva Vitáriušová
4  Morbus Down a ochorenia štítnej žľazy       
Marianna Debreová
5  Neonatálna hypertyreóza       
Daša Žemberová, Andrea Valapková, Ľudmila Košťálová, Simona Čičová, Zuzana Jahodková, Pavol Šimurka

Zdravotnícke vydavateľstvo Herba už desaťročia reaguje na potreby pregraduálneho a post­graduálneho celoživotného vzdelávania lekárov a zdravotníckych pracovníkov vydávaním viacerých edícií knižných publikácií. Lekárskej verejnosti sú známe knižné diela vychádzajúce v Dieškovej edícii, kde vychádzajú reprezentatívne vysokoškolské učebnice či monografie – spomeniem len niektoré: r. 2007 vyšla kniha „Zlyhávanie a transplantácia srdca“ (J. Fabián a spol.), mimoriadne úspešná je „Pediatria“ (M. Šašinka a spol.), ktorej tretie doplnené a prepracované vydanie  sa chystá na knižné pulty ako „Šašinkova pediatria“, ďalej sú to „Geriatria“ (L. Hegyi a spol., 2010), vyhľadávaná je „Internistická propedeutika“ (Š. Hrušovský a spol., 2013) aj aktuálne dielo „Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku“ (P. Doležal a M. Sičák, 2017). Táto edícia sa niekedy označuje aj ako reprezentatívna a naozaj by nemala chýbať v lekárskych knižniciach.