Výživa

Brožúry o výžive.

 


 

Manuál domácej parenterálnej výživy - 2013Publikácia Domáca parenterálna výživa  - manuál pre pacienta 2013 od MUDr. Márie Volekovej

Publikáciu si môžete prečítať

 

DOMÁCA PARENTERÁLNA VÝŽIVA

Dnes parenterálnou cestou je možné podať všetky potrebné živiny a zabezpečiť tak dlhodobé prežitie v dobrej kondícii, porovnateľné so zdravým človekom, schopným jesť. Podávaním výživových roztokov do centrálnej žily zasahujeme do celistvosti obehového systému, čo je vždy spojené s rizikom zanesenia infekcie. Toto riziko môžeme minimalizovať dôkladným osvojením si technického postupu počas tréningu.

V manuáli sú popísané všetky potrebné pomôcky a prípravky, tiež návod jednotlivých aplikačných krokov. Je nesmierne užitočné si manuál ešte pred tréningom preštudovať a počas tréningu požiadať o vysvetlenie všetkého, čo nie je jasné. Na začiatku je treba trocha odvahy na preklenutie neistoty pri osvojovaní si neznámych činností, časom neistotu vystrieda rutina. Je dôležité od začiatku si osvojiť správne návyky, čo sa zúročí v rutinnom postupe minimalizáciou neočakávaných príhod.