Choroby srdca a ciev

Brožúry pre lekárov i pacientov s chorobami srdca a ciev na čítanie i voľné stiahnutie

 


Zvýšený cholesterol

Publikácia Zvýšený cholesterol a rizikové faktory chorôb srdca a cievE. Goncalvesovej od je  určená pre pacientov, lekárov aj príbuzných pacientov

Nepredajné. Voľne dostupné

ISBN 978-80-89171-85-9

Vyšla vo vydavateľstve zdravotníckej literatúry HERBA ako 107. publikácia

Prinášame Vám informácie, dôležité nielen pre pacientov so zvýšeným cholesterolom, ale aj pre ich rodinných príslušníkov, známych i pre širší okruh ľudí, prichádzajúcich do styku s chorým. Sú to informácie, ktoré sme vydali v printovej podobe a ktoré môžete nájsť u svojho všeobecného či odborného lekára. Predpokladáme, že nie všetci si z čakárne odnesú našu brožúrku. Pre tých máme na našich internetových stránkach pripravený súbor Zvýšený cholesterol a rizikové faktory srdca a ciev, ktorý si môžu ZADARMO prečítať.

Srdcová nedostatočnosť

Brožúra od E. Goncalvesovej Srdcová nedostatočnosť - určená pre pacientov, lekárov aj príbuzných pacientov.

Nepredajné. Voľne dostupné

ISBN ISBN 978-80-89171-70-5

Vyšla vo vydavateľstve HERBA ako 92. publikácia

Prinášame Vám informácie, dôležité nielen pre pacientov, ale aj pre ich rodinných príslušníkov, známych i pre širší okruh ľudí, prichádzajúcich do styku s chorým. Sú to informácie, ktoré sme vydali v printovej podobe a ktoré môžete nájsť u svojho všeobecného či odborného lekára. Predpokladáme, že nie všetci si z čakárne odnesú našu brožúrku. Pre tých máme na našich internetových stránkach pripravený súbor Srdcová nedostatočnosť, ktorý si môžu zadarmo prečítať.

Fibrilácia predsiení

Brožúra od E. Goncalvesovej Fibrilácia predsiení - určená pre pacientov, lekárov aj príbuzných pacientov.

Nepredajné. Voľne dostupné

ISBN ISBN 978-80-89171-78-1

Vyšla vo vydavateľstve HERBA ako 100. publikácia

Prinášame Vám informácie, dôležité nielen pre pacientov s fibriláciou predsiení, ale aj pre ich rodinných príslušníkov, známych i pre širší okruh ľudí, prichádzajúcich do styku s chorým. Sú to informácie, ktoré sme vydali v printovej podobe a ktoré môžete nájsť u svojho všeobecného či odborného lekára. Predpokladáme, že nie všetci si z čakárne odnesú našu brožúrku. Pre tých máme na našich internetových stránkach pripravený súbor Fibrilácia predsiení na čítanie.