Diabetes mellitus - cukrovka

Brožúry pre pacientov s diagnózou diabetes mellitus - cukrovka

    Inzulínová pumpaBrožúra od Ľ. Šutaríka, P. Galajdu a M. Mokáňa - Liečba cukrovky inzulínovou pumpou - určená pre pacientov, lekárov aj príbuzných pacientov.

Nepredajné. Voľne dostupné

ISBN 978-80-89171-92-7

Vyšla vo vydavateľstve HERBA ako 114. publikácia

Prinášame Vám informácie, dôležité nielen pre pacientov s cukrovkou, ale aj pre ich rodinných príslušníkov, známych i pre širší okruh ľudí, prichádzajúcich do styku s chorým. Sú to informácie, ktoré sme vydali v printovej podobe a ktoré môžete nájsť u svojho všeobecného či odborného lekára. Predpokladáme, že nie všetci si z čakárne odnesú našu brožúrku. Pre tých máme na našich internetových stránkach pripravený súbor - Liečba cukrovky inzulínovou pumpou, ktorý si môžu ZADARMO prečítať.

Chronické komplikácie cukrovky - Informácie pre pacientaBrožúra od M. Mokáňa a P. Galajdu Chronické komplikácie cukrovky - určená pre pacientov, lekárov aj príbuzných pacientov.

Nepredajné. Voľne dostupné

ISBN 978-80-89171-89-7

Vyšla vo vydavateľstve HERBA ako 111. publikácia

Prinášame Vám informácie, dôležité nielen pre pacientov s cukrovkou, ale aj pre ich rodinných príslušníkov, známych i pre širší okruh ľudí, prichádzajúcich do styku s chorým. Sú to informácie, ktoré sme vydali v printovej podobe a ktoré môžete nájsť u svojho všeobecného či odborného lekára. Predpokladáme, že nie všetci si z čakárne odnesú našu brožúrku. Pre tých máme na našich internetových stránkach pripravený súbor - Chronické komplikácie cukrovky, ktorý si môžu ZADARMO prečítať.

Diabetes mellitus 2

Brožúra od M. Mokáňa a P Galajdu Diabetes mellitus 2. typu - určená pre pacientov, lekárov aj príbuzných pacientov.

Nepredajné. Voľne dostupné

ISBN ISBN 978-80-89171-80-4

Vyšla vo vydavateľstve HERBA ako 102. publikácia

Prinášame Vám informácie, dôležité nielen pre pacientov s chorobou Diabetes mellitus 2. typu (DM 2), ale aj pre ich rodinných príslušníkov, známych i pre širší okruh ľudí, prichádzajúcich do styku s chorým. Sú to informácie, ktoré sme vydali v printovej podobe a ktoré môžete nájsť u svojho všeobecného či odborného lekára. Predpokladáme, že nie všetci si z čakárne odnesú našu brožúrku. Pre tých máme na našich internetových stránkach pripravený súbor Diabetes mellitus 2, ktorý si môžu ZADARMO prezrieť.

Akútne komplikácie cukrovkyBrožúra od M. Mokáňa Akútne komplikácie cukrovky - určená pre pacientov, lekárov aj príbuzných pacientov.

Nepredajné. Voľne dostupné

ISBN 978-80-89171-88-6

Vyšla vo vydavateľstve HERBA ako 110. publikácia

Prinášame Vám informácie, dôležité nielen pre pacientov s cukrovkou, ale aj pre ich rodinných príslušníkov, známych i pre širší okruh ľudí, prichádzajúcich do styku s chorým. Sú to informácie, ktoré sme vydali v printovej podobe a ktoré môžete nájsť u svojho všeobecného či odborného lekára. Predpokladáme, že nie všetci si z čakárne odnesú našu brožúrku. Pre tých máme na našich internetových stránkach pripravený súbor Akútne komplikácie cukrovky, ktorý si môžu ZADARMO prezrieť.

Diabetes mellitus 1

Brožúra od M. Mokáňa Diabetes mellitus 1. typu - určená pre pacientov, lekárov aj príbuzných pacientov.

Nepredajné. Voľne dostupné

ISBN ISBN 978-80-89171-79-8

Vyšla vo vydavateľstve HERBA ako 101. publikácia

Prinášame Vám informácie, dôležité nielen pre pacientov s chorobou Diabetes mellitus 1. typu (DM 1), ale aj pre ich rodinných príslušníkov, známych i pre širší okruh ľudí, prichádzajúcich do styku s chorým. Sú to informácie, ktoré sme vydali v printovej podobe a ktoré môžete nájsť u svojho všeobecného či odborného lekára. Predpokladáme, že nie všetci si z čakárne odnesú našu brožúrku. Pre tých máme na našich internetových stránkach pripravený súbor Diabetes mellitus 1, ktorý si môžu ZADARMO prečítať.