Nefrológia

NefrológiaMonografia Nefrológia obsahuje najnovšie poznatky z etiopatogenézy, diagnostiky, liečby a prevencie chorôb obličiek. Je určená pre odborníkov v nefrológii, vnútornom lekárstve, pediatrii, klinickým imunológom, klinickým genetikom, ale aj praktickým lekárom.

Kniha je vypredaná