Pediatria

PediatriaDruhé vydanie knihy Pediatria v 2 zväzkoch vyšlo v Dieškovej edícii vydavateľstva HERBA. Kolektív autorov pod vedením M. ŠAŠINKU, T. ŠAGÁTA a L. KOVÁCSA.

(Cena 2 zväzkov je 98,75 Eur)

Kniha je dostupná v predajnej sieti OsvetaVážení čitatelia,

keď sme pred deviatimi rokmi vydali prvú slovenskú učebnicu pediatrie, naším cieľom bolo poskytnúť komplexné a pritom dostatočne prehľadné odborné vodidlo, ktoré môže rovnako slúžiť poslucháčom medicíny, lekárom zaradeným do atestačnej prípravy z odboru pediatria a jej subšpecializácií, ako aj atestovaným pediatrom. S odstupom času môžeme s uspokojením konštatovať, že náš zámer pediatrická verejnosť prijala veľmi priaznivo – kniha sa stala základnou odbornou referenčnou príručkou u nás i v Českej republike a jej prvé vydanie bolo čoskoro kompletne vypredané.

Pochopiteľne, ani najlepšia učebnica nedokáže udržať tempo s rýchlym pokrokom medicínskych disciplín bez toho, aby bol jej obsah z času na čas aktualizovaný a prispôsobovaný požiadavkám odbornej praxe. Práve túto úlohu sme si určili pri príprave druhého vydania knihy Pediatria. Podobne ako pri jej prvom vydaní aj tentoraz sme sa snažili uvádzať čo najkompletnejšie informácie o súčasnom stave pediatrickej vedy a praxe v zhustenej a pritom dostupnej a prehľadnej forme.

11ß-hydroxyláza  962, 967
17ß-hydroxyláza  965, 969
17-KS, 17-ketosteroidy  231, 236, 338, 955, 969, 983
17-OHCS, 17-hydroxysteroidy 338, 949, 963-964, 983
1?-hydroxyláza  862-864, 897, 936
21-hydroxyláza  958, 962, 984
3ß-OHsteroiddehydrogenáza  962
5-dejodáza typ I, II  921

A

AA, kyselina arachidonová  513
aberácia autozómov štruktúrna 1018-1019
– gonozómov  1017-1018