Zlyhávanie a transplantácia srdca

Zlyhávanie srdcaKniha Zlyhávanie a transplantácia srdca do J. FABIÁNA, E. GONCALVESOVEJ, I. ŠTEFANKOVEJ vyšla v Dieškovej edícii. Literárny fond udelil autorom knihy prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2007 v kategórii biologické a lekárske vedy.

Cena publikácie je 29,54 Eur. Cena v akcii je 20 Eur + poštovné a balné

ShopherbaKnihu si môžete objednať prostredníctvom internetového obchodu ShopHERBA

 

2007, ISBN 978-80-89171-50-7, 312 strán, 80 obrázkov, 64 grafov, 80 tabuliek

Dostupná

 


 

A

ablácia AV-junkcie 62
abnormality v cytoskelete a v spojivovom tkanive 42
acetazolamid 88
adiuretín 40
aktivácia imunitného systému 40
aktivácia neurohormonálna 38
aktivácia osi renín-angiotenzín-aldosterón 39
aktivita pravidelná fyzická 278
aktivita telesná 78
aldosterón 39, 110

ACC – American College of Cardiology
ACE – angiotenzín konvertujúci enzým
ADH – antidiuretický hormón
AH – artériová hypertenzia
AHA – American Heart Association
AIM – akútny infarkt myokardu
ALDO – aldosterón
ALG – antilymfocytový globulín
ALPL – antilymfocytové protilátky
ALT – alanín aminotransferáza

Choroby srdca postihujú ľudí odnepamäti. Odkedy sa sleduje ich výskyt, počet neustále narastá v mnohých regiónoch, najmä v priemyselne a ekonomicky vyspelých krajinách, Slovenskú republiku nevynímajúc. V ostatných desaťročiach ich mimoriadne pribúda, a čo je obzvlášť dôležité, skracujú dĺžku ľudského života a významne znižujú aj jeho kvalitu po mnohých stránkach. Dá sa očakávať, že tento trend bude pokračovať aj v budúcnosti pre predlžovanie ľudského veku, ale aj pre nezdravý spôsob života, zlé návyky, osobitne pre nedostatok fyzickej aktivity, priveľký príjem potravy, ale aj pre fajčenie, nadmerné požívanie alkoholických nápojov, psychosociálne stresy a ďalšie príčiny.

Je známe, že choroby srdca sú ťažké, neraz akútne život ohrozujúce alebo zdĺhavé, vedúce cez mnohé trápenia vrátane strachu a depresívnych stavov, za rôzne dlhý čas do finálneho syndrómu – srdcového zlyhávania. Pre tieto a mnohé ďalšie nepriaznivé následky na jednotlivcov, rodiny, komunity, ba i štáty im lekárska veda za celé dvadsiate storočie nášho letopočtu až podnes venovala a iste aj v budúcnosti venuje zvýšenú pozornosť od oblasti základného a aplikovaného výskumu až po klinickú i ambulantnú prax a prevenciu. Významne sa rozšírili poznatky o makro- i mikroskopickej štruktúre srdcových tkanív siahajúce až do submolekulových oblastí, vo veľkej miere bola objasnená činnosť srdca po stránke mechanickej, elektrofyziologickej, biochemickej, metabolickej, boli objasnené mnohé genetické a imunitné mechanizmy a ich význam pre klinickú prax. Všetky tieto poznatky viedli k nevídanému pokroku poznania etiológie, patofyziológie, diagnostiky, ale aj terapie, prognostiky a prevencie chorôb srdca vrátane srdcového zlyhávania. Moderná lekárska veda a podľa jej poznatkov sa riadiace zdravotnícke inštitúcie dnes disponujú celou škálou účinných liečebných i preventívnych postupov počnúc správnou životosprávou cez farmakoterapiu, rehabilitáciu až po intervenčné a kardiochirurgické výkony.

ACTIVE – Atrial fibrillation Clopidogrel Trial with Ibersartan for The Prevention of Vascular Events
ADHERE – Acute Decompensated Heart Failure Registry
AF-CHF – Atrial Fibrillation and Cognestive Heart Failure
AHeFT – African-American Heart Failure Trial
ALLHAT – Antihypertensive and Lipid-Lowering Ttreatment to prevent Heart Attack Trial
AMINOVIRT – Amidaron versus implantable cardioverter-defibrillator Trial
ATLAS – Assesment of Treatment with Lisinopril And Survival