ORL a chirurgia hlavy a krku

ORLKniha Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku autorov P. Doležal, M. Sičák vychádza v Dieškovej edícii.

Cena publikácie je 65 Eur + poštovné a balné

Kniha získala Cenu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018 od Literárneho fondu.

Knihu si môžete objednať prostredníctvom internetového obchodu ShopHERBA

 

 

 

2018, ISBN 978-80-89631-72-8,  488 strán, 10 kapitol, takmer 1000 pôvodných obrázkov a fotografií, tvrdá väzba, formát 19 x 26 cm


ORLPublikácia ocenená Cenou za odbornú a vedeckú literatúru za rok 2018 od Literárneho fondu


Choroby ucha
Nos a prínosové dutiny
Endoskopická chirurgická liečba chorôb slzných ciest a niektorých chorôb orbity
Ústna dutina a hltan
Slinné žľazy, glandulae salivariae
Hrtan
Priedušnica a priedušky
Pažerák – esophagus
Choroby krku

Kniha je určená predovšetkým študentom slovenských lekárskych fakúlt. Od vydania poslednej učebnice otorinolaryngológie autorského kolektívu prof. Profanta a spolupracovníkov uplynulo už 17 rokov. Cítime morálnu potrebu vydať monografiu, aby sa zachovala kontinuita vo vzdelávaní a zachytil vývoj v odbore od roku 2000. Každá kapitola sa začína stručným zopakovaním anatómie a fyziológie, ako je to zvykom v klasických učebniciach. Tieto časti sú zamerané na chirurgickú anatómiu, s uvedením poznatkov dôležitých pre chirurgickú liečbu chorôb. Obsahujú množstvo peroperačných fotografií s vyznačením anatomických štruktúr a patologických nálezov, ako aj nákresy chirurgických výkonov. Možno sa zdá, že obrázkov je priveľa, niektoré sú triviálne a zachytávajú len jednoduchý vyšetrovací alebo liečebný výkon. Pri prednáškach, cvičeniach a skúškach medikov však často zisťujeme, že študent si nevie predstaviť, ako a prečo sa daný výkon robí, kým nevidí nákres, schému alebo obrázok. Snažili sme sa o predstavenie celého rozsahu chirurgických výkonov na hlave a krku. Preto sme zvolili názov knihy zhodný s názvom základného odboru, ktorý sa používa na celom svete.

Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku je samostatný chirurgický odbor. Zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou a posudkovou činnosťou pri chorobách dýchacích orgánov, hltana, pažeráka, tváre a krku, slinných žliaz, štítnej žľazy, maxilofaciálnej oblasti, zmyslového orgánu sluchu a rovnováhy, čuchu a chuti.

V činnosti využíva najmä chirurgickú liečbu vo viacerých špeciálnych, najmä mikrochirurgických, endoskopických, funkčných, estetických, resekčných a rekonštrukčných postupoch v oblasti hlavy a krku.

Má veľmi blízko k hraničným odborom, akými sú plastická chirurgia, neurochirurgia, maxilofaciálna chirurgia. Mnohé chirurgické výkony na hlave a krku sa robia súbežne v ORL aj v jednom z uvedených odborov. Napríklad Európsku akadémiu tvárovej plastickej chirurgie (EAFPS) tvorí približne 70 % otorinolaryngológov a 30 % plastických chirurgov, pritom obe skupiny robia kompletnú estetickú aj onkologickú chirurgiu (blefaroplastiky, face liftingy, tvárové fillery, botoxové injekcie, rinoplastiky, otoplastiky, resekcie nádorov kože, od rekonštrukcie tvárových defektov pomocou muskulokutánnych lalokov a voľných lalokov na cievnej stopke až po transplantáciu tváre). Navzájom sa neobviňujú zo zasahovania do príbuzného odboru, pretože sú členmi akadémie a ide len o to, ako dosiahnuť čo najlepšie výsledky.