Internistická propedeutika

PropedeutikaKniha Internistická propedeutika do Š. Hrušovského a kol. vychádza v Dieškovej edícii.

Cena publikácie je 100 Eur + poštovné a balné

AKCIA Zľava pre študentov pri osobnom odbere a predložení indexu (cena knihy 60 Eur je podmienená registráciou v internetovom obchode)

Knihu si môžete objednať prostredníctvom internetového obchodu ShopHERBA

Shopherba

 

 

2013, ISBN 978-80-89171-72-9,  800 strán, 50 autorov, 13 kapitol, 60 záznamov EKG, 100 tabuliek, 160 panelov, 1200 pôvodných obrázkov, miniatlasy, minigaléria

 

DostupnáInternistická propedeutika

Do obchodu Shopherba

Zoznam  skratiek       
Predhovor k I. vydaniu       
Úvod   
Ako čítať túto knihu       

Kapitola 1
MEDICÍNSKA ETIKA

1.1    Etika, zdravie a choroba       
1.2    Etika lekára       
1.3    Etika zdravotnej starostlivosti       
1.4    Etika klinického výskumu

V tomto zozname sa uvádzajú skratky odborných výrazov. Špecifické skratky použité iba na jednom mieste sa uvádzajú v príslušnom texte s rozpisom v slovenčine aj v angličtine. Všeobecne rozšírené skratky, ako je SR (Slovenská republika) a pod., sa tu neuvádzajú.   

AA     – antagonisty angiotenzínu II
ABR     – acidobázická rovnováha
ABRI     – Adjusted Blood Requirement Index, upravený index potreby krvi
ACE     – enzým konvertujúci angiotenzín I na angiotenzín II
ACEI     – inhibítor ACE
ACRS    – Amplification-Created Restriction Sites, reštrikčné miesta vytvorené amplifikáciou
ACTH    – adrenokortikotropný hormón
ADH     – antidiuretický hormón
ADL     – Activities of Daily Living, každodenné aktivity

Vydavateľstvo zdravotníckej literatúry HERBA, spol. s r. o. sa od začiatku svojho vzniku zame­ralo na vydávanie odbornej časopiseckej i knižnej literatúry za­meranej najmä na postgraduálne vzde­lávanie širokej lekárskej a farmaceutickej verejnosti, ale aj na ďalšie kategórie pracovníkov zdravotníctva, ba aj pre ďalšie oblasti. Robilo to s vedomím, že zdravotnícki pracovníci v našej krajine potrebujú v slovenčine také odborné publikácie, ktoré môžu použiť vo svojej každodennej práci. Pritom bolo potrebné vynaložiť nemalé úsilie pri tvorbe autorských, redakčných a vydavateľských kolektívov, ale aj pri urýchlenom publikovaní veľkého množstva nových poznatkov, ktoré prinášajú rôzne vedy, lekárske nevynímajúc, a bez ktorých je úspešná práca lekára, ale aj ďalších zdravotníkov dnes nemysliteľná.

Vydavateľstvo HERBA, spol. s r. o. okrem príležitostných publikácií vydáva aj edíciu Malá lekárska knižnica, ktorá pohotovo informuje širokú lekársku verejnosť o novostiach na mnohých úsekoch medicínskych vied a ich aplikácii v praxi. Úspešnosť tohto činu dokumentuje aj fakt, že za pätnásť rokov sa vydalo viac ako tri desiatky takýchto publikácií.