Osobnosti psychiatrie

Mária OndriášováDoc. MUDr. Mária Ondriášová, PhD., sa narodila v Bratislave, kde zmaturo­vala na gymnáziu na Grösslingovej ulici. Po ukončení Lekárskej fakulty Univer­zity Komenského v Bratislave krátko pracovala v Psychiatrickej liečebni vo Veľkých Levároch, neskôr ako výskum­ný pracovník na Psychiatrickej klinike FN a LFUK v Bratislave. Od roku 1988 pracovala ako sekundárny lekár na Psychiatrickej klinike SZU v Bratislave Ružinove, odkiaľ prešla roku 1990 na Katedru psychiatrie SZU ako odborná asistentka.

V odbore psychiatria získala atestáciu I. (1984) a II. (1988) stupňa. Roku 1988 ukončila 4-semestrálne štúdium biomedicín­skej kybernetiky, roku 1997 získala nadstavbovú atestáciu v odbore gerontopsychiatria.